Acil Durum Planı

 

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

 

-Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,

-Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,

-Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,

-Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,

-Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,

-Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,

öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

 

 

 

Tehlike Sınıfınızı Öğrenin

Çalışma Süresi Hesaplama

Paneller

© 2014 Beta Osgb  Tüm hakları saklıdır

Hakkında

Hizmetler

Hızlı Teklif

İletişim