Risk Değerlendirme Raporu

 

İşyerinde ve çalışma ortamında öncelikle çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan; risklerin, tehlikelerin, muhtemel kazaların belirlenmesi ve bu tehlikeli durumların giderilmesi için öneriler oluşturulan çalışmaya "Risk Analizi" denir. Bu analizin rapor halinde sunulması ise "Risk Değerlendirme Raporu"dur.

Konularında uzman Beta OSGB  İş Güvenliği Uzmanı ve/veya İşyeri Hekimi`nin ekip çalışmaları eşliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (RG,Sayı:28512, 29 Aralık 2012) esas alınarak işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi; bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları Risk Değerlendirme Raporu şeklinde hazırlanır ve  işverene sunulur.

 

 

Tehlike Sınıfınızı Öğrenin

Çalışma Süresi Hesaplama

Paneller

© 2014 Beta Osgb  Tüm hakları saklıdır

Hakkında

Hizmetler

Hızlı Teklif

İletişim